Schierlings watervenkel verhindert uitdieping Elbe

De geplande uitdieping van de vaargeul in de Elbe naar de haven van Hamburg loopt opnieuw vertraging op, mogelijk voor…

Bron: Laatste Nieuws van NT