Dijksma wil gerichte controle op onderbreking AdBlue-toevoer

Er moet langs de weg worden gecontroleerd op het correcte gebruik van AdBlue om de uitstoot van stikstofoxide van…

Bron: Laatste Nieuws van NT