Ook in Nederland wordt gebruik AdBlue massaal ontdoken

Ook in Nederland wordt gerommeld met de uitstoot van broeikasgassen door vrachtauto’s, door geen AdBlue te gebruiken.

Bron: Laatste Nieuws van NT