Botlekgebied is klimaatproof

Een stijging van de zeespiegel levert geen noemenswaardig gevaar op voor de bevolking en de werknemers in en rond het…

Bron: Laatste Nieuws van NT